De Bijenkorf

            
De Bijenkorf bestaat uit de groepen (0), 1, 2 en 3 en krijgen les van juf Aimée. Elke ochtend ligt er een startactiviteit klaar in de klas waarmee de leerlingen starten tijdens de inloop. Ouders die met hun kind(eren) mee gaan tijdens de inloop starten samen met hun kind(eren) de activiteit. Elke maandag krijgen de leerlingen van groep 3 een weektaak. Hierop staat wat de leerlingen die week gaan doen of welke taken ze zelfstandig mogen maken. De leerlingen van groep 2 krijgen eens in de twee weken ook een weektaak. Hier staan een aantal taken die de leerlingen die week moeten doen. Dit zijn taken als het maken van een puzzel, een oefening op een werkblad of een spelletje met een maatje. 

Schooltijden leerjaar 1-3:

Maandag        8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Dinsdag          8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Woensdag     8.30 – 12.00 uur 
Donderdag    8.30 – 12.00 uur en 12.45 – 14.45 uur
Vrijdag            8.30 – 12.00 uur 

Leerkracht van de Bijenkorf

In augustus 2016 ben ik begonnen als leerkracht op de Jan Ligthartschool in Westerbroek. Ik heb hier bewust gekozen voor de onderbouw, omdat hier mijn hart ligt en ik het altijd als een uitdaging zie om nieuwe thema’s te ontwikkelen die echt aansluiten op wat de leerlingen nodig hebben. Ik vind mijn persoonlijke ontwikkeling als leerkracht erg belangrijk. Naast de jaarlijkse cursussen die worden aangeboden, volg ik op dit moment ook de master Onderwijskunde. Mijn motto is elk kind datgene te kunnen leren waar het om vraagt. Leren doe je samen, met je hoofd, hart en handen. Zo kan elk kind uitgroeien tot een uniek persoon

Aimée Yacoub-Huizinga

  • leerkracht in de Bijenkorf voor de groepen (0), 1, 2, 3
  • onderbouwcoördinator
  • leescoördinator
  • cultuurcoördinator
  • vertrouwenspersoon

aimee@janligthartschool.info

Zo werken wij…

In de Bijenkorf wordt er standaard gewerkt met thema’s. Deze vormen de basis voor de lessen aan groep (0), 1 en 2 en de wereld oriënterende lessen van groep 3. Op de doelenmuur bij de deur is een overzicht te vinden wat de leerlingen tijdens het thema gaan leren. Op het planbord staan de activiteiten die voor de dag zijn gepland, met daarachter het bijbehorende doel. 

Aan het eind van elke les volgt er een klassikale evaluatie of de gestelde doelen behaald zijn. Door het evalueren van de doelen zien wij een snel groeiende ontwikkeling in de motivatie en betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen ontwikkeling.

Beter onderwijs is onze missie

050 - 40 41 903

directie@janligthartschool.info

Oudeweg 74, 9608 PN Westerbroek