VZD

De Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen (VZD) is opgericht om de laatste school in een dorp in stand te houden. De staatssecretaris van Onderwijs heeft de VZD als volwaardig schoolbestuur erkend en steunt, met de overgrote meerderheid in de Tweede Kamer, onze plannen. De belangrijkste doelstelling is goed basisonderwijs aan te bieden in kleine gemeenschappen en die gemeenschappen te versterken. De school is het kloppend hart van de gemeenschap en draagt bij aan de leefbaarheid op het platteland. 

In het kort

N

Leefbaarheid

In stand houden van de laatste school in dorpen op het platteland om de leefbaarheid te versterken.

N

Erkenning

De VZD heeft erkenning gekregen als een volwaardig schoolbestuur van de Tweede Kamer.

N

Doelstelling

Aanbieden van goed basisonderwijs in kleine gemeenschappen. 

N

Eerste school

De Jan Ligthartschool in Westerbroek is de eerste school die onder de vlag van de VZD verzekerd is van het voortbestaan.

N

Vereniging

Belangrijke beslissingen maak je niet alleen, maar samen.

N

Landelijk

Het verbinden van scholen op een landelijk niveau bied kansen in het onderwijs. 

De missie van de VZD

Het voortbestaan van de kleine scholen op het platteland staat ter discussie. Schaalvergroting wordt betracht; het onderwijsaanbod verschraalt en leefbaarheid staat onder druk. 
Onze inzet is om in de laatste school in het dorp beter en betaalbaar onderwijs te garanderen en de gemeenschap te versterken.

 De continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs staat voorop en is juist een motief om, met onderwijs op maat, een scherp profiel te kiezen. Dat is van belang voor de kwaliteit en diversiteit van het onderwijs, juist in gebieden waarbij schoolbesturen een monopolie hebben in het primair onderwijs.

Beter onderwijs is onze missie

050 - 40 41 903

directie@janligthartschool.info

Oudeweg 74, 9608 PN Westerbroek