Onze visie

Het onderwijs is altijd in beweging. Ook op de Jan Ligthartschool staan wij niet stil en groeien wij mee met de veranderingen in het onderwijs. Bij alle keuzes die wij maken geldt dat het moet passen bij onze visie op onderwijs en onze manier van werken. Wij begeleiden kinderen in hun totale ontwikkeling om zo een goede basis te leggen voor het optimaal deelnemen aan onze samenleving. Onze missie is kinderen optimaal te laten ontwikkelen in een prettig en veilig schoolklimaat. Kennis ontwikkeling, talenten ontplooiing en vaardigheden opdoen staan daarin centraal. Dit doen we samen met de kinderen, ouders, dorpsbewoners, verenigingen en bedrijven uit de omgeving van Westerbroek.

It takes a village to raise a child!

N

Kennis

De leerlingen zijn betrokken bij hun eigen leerproces en krijgen een passend aanbod.

N

Ruimte

Het bieden van ruimte voor het ontwikkelen van zowel denk- en onderzoeksvaardigheden, door te werken met thema’s.

N

Betekenis

Het bieden van betekenisvol onderwijs, waarin ruimte is voor de ontwikkeling van talenten van de leerlingen.
N

Zorg

Het bieden van zorg waarin iedere leerling op zijn eigen niveau kan groeien, in samenwerking met zowel de ouders als de leerling zelf.
N

Samen

Wij bieden onderwijs waarin we van en met elkaar leren. Het dorp heeft hierin ook een belangrijke rol.

N

Toekomst

De leerlingen van nu groeien op in een veranderende wereld en het is onze taak  om onze leerlingen daarop voor te bereiden.

Schoolklimaat

Om een goed pedagogisch klimaat te realiseren hanteren we binnen de school een aantal regels. Regelmatig hebben we binnen onze school een nieuw thema, waarin we de kinderen bewust willen maken van hun gedrag en omgang met anderen. Elke maand staat schoolbreed een thema centraal. Hier is een schoolregel aan gekoppeld. We benaderen de kinderen op een positieve manier, bespreken de mogelijkheden en geven veel complimenten

Wij bieden:

  • Een goed pedagogisch en didactisch klimaat
  • Betekenisvol onderwijs vanuit de leerlijnen
  • Ontwikkeling in een veilige omgeving waarbij de school en het dorp elkaar ondersteunen en aanvullen
  • Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs

Beter onderwijs is onze missie

050 - 40 41 903

directie@janligthartschool.info

Oudeweg 74, 9608 PN Westerbroek